Severní Makedonie

Severní Makedonie je země v jihovýchodní Evropě. Území Severní Makedonie zahrnuje asi třicet osm procent historického území Makedonie, a to její severní část. Severní Makedonie jako samostatný stát vznikla po rozpadu Jugoslávie (Socialistické federativní republiky Jugoslávie) v roce 1991, a to pod názvem Makedonie (Македонија, Makedonija), oficiálně Republika Makedonie. Na mezinárodním poli však bývala díky tlaku Řecka označována jako „Bývalá jugoslávská republika Makedonie“, anglicky „Former Yugoslavian Republic of Macedonia“ a z toho odvozené zkratky FYROM. Od roku 2019 tato republika používá název Severní Makedonie (Северна Македонија, Severna Makedonija, anglicky North Macedonia).

Kostel sv. Jana Evangelisty, Kaneo, Ochrid, Severní Makedonie
Kostel sv. Jana Evangelista nad Ochridským jezerem

Severní Makedonie leží na Balkánském poloostrově a je vnitrozemskou zemí. Severní Makedonie sousedí na severu se Srbskem, se kterým má hranici dlouhou 62 km a s Kosovem, s nímž sdílí hranici dlouhou 159 km. Na východě sousedí Severní Makedonie s Bulharskem (délka hranice je 148 km), na jihu s Řeckem (hranice s Řeckem je dlouhá 228 km) a na východě sousedí Severní Makedonie s Albánií, jejich hranice je dlouhá 151 km. Rozloha severní Makedonie je 25,713 km2. Povrch země je převážně hornatý.

Ochridské jezero a pohoří Galičica, Severní Makedonie
Ochridské jezero a pohoří Galičica z kláštera sv. Naum

Hlavním městem Severní Makedonie je Skopje. Jazykem oficiálně používaným v zemi je makedonština, ale mnoho lidí také hovoří albánštinou. Severní Makedonie má rostoucí turistický průmysl. Země se snaží vstoupit do Evropské unie.